Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Nghệ An

Pháp Luật
22/08/2019 14 14

Đất Xanh Nghệ An - Hiện nay vấn đề các đối tượng tham gia làm thủ tục mua, bán nhà được quy định rõ trong các văn bản pháp luật được nhà nước ban hành và giám sát thực hiện dễ dàng trả lời cho chúng ta câu hỏi trên. Căn cứ vào luật hôn nhân và gia đình ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2014  (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015)

YÊU CẦU GỌI LẠI